Αδιάβατος ο Επαρχιακός Δρόμος στην Συντοβίστρα

lakouves  

  Τα χάλια του έχει ο επαρχιακός δρόμος Άγ. Ανδρέας – Καστάνιτσας στη θέση Συντοβίστρα. Το πρόβλημα βέβαια είναι χρόνιο όμως το φετινό χειμώνα το οδόστρωμα έγινε ακόμα χειρότερο. Δεκάδες επικίνδυνες λακούβες σε μήκος δρόμου 400 μέτρων μπροστά από τα χοιροστάσια της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ. Πολλά τα αυτοκίνητα που έχουν υποστεί ζημιές ενώ διαρκής είναι ο κίνδυνος για κάποιο σοβαρό ατύχημα. Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει και μάλιστα ΑΜΕΣΑ.

You are here Νέα Ειδήσεις Αδιάβατος ο Επαρχιακός Δρόμος στην Συντοβίστρα