Χωρίς Αγροτικό Γιατρό η Καστάνιτσα

giatros

 

  Από τον Ιούλιο που έληξε η θητεία του Αγροτικού Γιατρού, η Καστάνιτσα  παραμένει χωρίς Αγροτικό Γιατρό μια και στις δύο προκηρύξεις που ακολούθησαν  οι ενδιαφερόμενοι γιατροί προτίμησαν άλλες θέσεις αφήνοντας χωρίς γιατρό το χωριό. Το Κέντρο Υγείας  Άστρους ανά 15 ή 20 ημέρες στέλνει κάποιο άλλο Γιατρό αλλά το πρόβλημα είναι μεγάλο μια και οι 35-40 μόνιμοι κάτοικοι είναι όλοι μεγάλης ηλικίας και όλοι τους  έχουν ανάγκη για Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά και συγκοινωνία γίνεται αντιληπτό ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας κ. Παν/της Λάμπρου με αποστολή του διαμαρτύρεται και απαιτεί τον άμεσο διορισμό Αγροτικού Γιατρού.

You are here Νέα Ειδήσεις Χωρίς Αγροτικό Γιατρό η Καστάνιτσα